សៀវភៅ Network and Windows Server ជាភាសាខ្មែរ

សៀវភៅនេះ អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការយល់ដឹង នឹងការតភ្ជាប់ Network ពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកាន់កុំព្យូទ័រជាច្រើន ដោយមានកាពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយ ពីនិយមន័យនួមួយៗទៀងផង។
Network គឺជាការតភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជាច្រើនអោយស្គាល់គ្នា នឹងតភ្ជាប់ឧបករណ៍ជាច្រើនអោយស្គាល់គ្នា ដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដាញតែមួយ ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរ ពត៏មាន នឹង ទិន្ន័យ (Such as: Files,Voice, Video,Email, Print,…)។
Data គឺជាតំលៃលេខ ឬ តួលេខ ជាក់លាក់មួយដែរបញ្ជាក់អោយយើងដឹង។ Data អាចជា Files, Voice, Video, E-mail, Image, Text,…ជាដើម។
ទាញយកនៅទីនេះ | ទំហំ៖4.94MB | pdf

Related posts

ដំណើរការរបស់DNS Server

Sokritha

បង្កើតវេបសាយខ្លូនឯងដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយ HTML5 & CSS ជាភាសារខ្មែរ ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ

admin

សៀវភៅសមាសធាតុសំខាន់ៗរបស់កុំព្យូទ័រ ជាភាសារខ្មែរ Microprocessor

admin

បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖

Click to Hide Advanced Floating Content

no-alternative title