ទាញយកសៀវភៅ Windows Server ជាភាសារខ្មែរសម្រាប់សិក្សាដោយខ្លួនឯង

Client/Server Networking គឺជាប្រភេទ network មួយដែរមាន Server (ម៉ាស៊ីនមេ) ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើទ resources និង ផ្ដល់ services ដល់ clients / users ( ម៉ាស៊ីនកូន) រួមទាំងផ្ដល់នូវ សុវតិ្ដភាព ដល់បណ្ដាញ network ទាំងមូល។ Resources គឺជាធនធានទាំងអស់ដែរលមាននៅក្នុង network ដូចជា៖ ទិន្ន័យ , Hard Disk, Printer, CD-Rom, Scanner, ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ, Peripherals និនង devices មួយចំនួនទៀត។ លើសពីនេះទៅទៀតវាបានផ្ដល់នូវ services ជាច្រើនសំរាប់ប្រើប្រាស់ដែលមានដូចជា WINS, DNS, DHCP,IIS,….។


ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ជានេះទៅទៀត លោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកសៀវភៅ Windows Server ជាភាសាខ្មែរ តាមរយៈLink ខាងក្រោមនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ សង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះ នឹងជួយពន្យល់បន្ថែមនូវកន្លែង ខ្វះខាតរបស់លោកអ្នក ដោយខ្លួនឯងបាន។

ទាញយកសៀវភៅ

Related posts

ចង់​ចេះ​កែ​រូបភាព​តាម Lightroom កម្រិត​ដំបូង អាច​សាក​បាន!(មានវីឌីអូរ)

admin

ចង់អោយគេ​ Call ឬ​ ផ្ញើរសារមកលោតចេញ Flash មានអីពិបាក សម្រាប់ Android

admin

សម្រាប់អ្នកអត់ចេះលុបកម្មវិធីក្នុង​ Computer ប្រើកម្មវិធីនេះដឹងតែស្រួលលុប

admin

បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖