ទាញយកសៀវភៅ SPSS ជាភាសាខ្មែរ សម្រាប់សិក្សា

អ្នកដែរធ្លាប់សិក្សានូវមុខវិទ្យា ពត៏មានវិទ្យា ឬ មុខវិទ្យាពេទ្យ និងមុខវិទ្យាផ្សេងៗទៀត ទាក់ទងនិងការវិភាគ ប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាលនូវ មុខវិទ្យា SPSS នេះហើយ ដែរ SPSS មានពាក្យពេញមកពី Statistics Package for the Social Sciences។
ហើយនេះគឺជា សៀវភៅ SPSS ជាភាសាខ្មែរ សម្រាប់សិក្សារដោយខ្លួនឯង នៅផ្ទះបាន ក្នុងសៀវភៅនេះផងដែរ ក៏មានពន្យល់ពី និយម័និង ការប្រើប្រាស់កម្មវីធី SPSS នេះផងដែរ។ដើម្បីទាញយកសៀវភៅនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកតាមរយៈ Link ខាងក្រោមនេះ៖


របៀបទាញយកកម្មវិធីនិងសៀវភៅសិក្សា៖

ទាញយកនៅទីនេះ

Related posts

រៀនកាត់តរូបភាពដោយខ្លួនឯងជាមួយសៀវភៅ Photoshop CS5 ជាភាសារខ្មែរ

admin

កម្មវិធី e-books ចំនួន10 ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅជាភាសាអង់គ្លេស

Veasna WT

សៀវភៅ Network and Windows Server ជាភាសាខ្មែរ

admin

បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖

Click to Hide Advanced Floating Content

no-alternative title