រៀនកាត់តរូបភាពដោយខ្លួនឯងជាមួយសៀវភៅ Photoshop CS5 ជាភាសារខ្មែរ

សៀវភៅ Photoshop CS5 ជាភាសារខ្មែរ សំរាប់អ្នកចង់រៀនកាត់តរូបភាពដំបូងនឹងអ្នកចេះខ្លះ វាស្រួលក្នុងការរៀនដោយខ្លូនឯង នៅក្នុងសៀវភៅនេះបានពន្យល់ពី Tool នឹងមុខងាររបស់ Tool នីមួយៗ នឹងរបៀបប្រើប្រាស់ ជាមូយឧទាហរណ៍ ។

ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ | ទាញយកតាម Google Drive

Related posts

សៀវភៅ CorelDraw ជាភាសារខ្មែររៀនដោយខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នក Design

admin

ទាញយកសៀវភៅ SPSS ជាភាសាខ្មែរ សម្រាប់សិក្សា

admin

លំហាត់ចម្លើយនឹងរូបមន្ដ Excel ទាំងអស់នៅទីនេះ ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ

admin

បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖

You're currently offline