របៀបបំប្លែងរូបភាពផ្សេងៗអោយទៅជា icon យ៉ាងងាយស្រួល

តើលោកអ្នក​ធ្លាប់​លំបាក​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក Icon ក្នុង​ការ​បង្កើត ឬ​ក៏​លំបាក​ក្នុង​ការ​បំប្លែង​រូបភាព​ដែល​មានស្រាប់​ឲ្យ​ទៅជាIcon ដែរ ឬ​ទេ​?នៅ​ក្នុង​ពេលនេះយើងនឹងលើកយក​កម្មវិធី​មួយ ​ដែល​មានភាពងាយស្រូល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាមួយនឹង interface ដ៏សាមញ្ញ ប៉ុន្តែ​មាន​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​បំប្លែង​រូបភាព​ផ្សេងៗ​ទៅជា​ទម្រង់ ICO ឬ​ក៏​ទាញយក Icon ពី File ដែល​មានស្រាប់​ដូចជា EXE, DLL និង OCX ជាដើម ។

យើងអាចយក Icon ដែលបំលែងហើយ មកផ្លាស់ប្ដូរ Icon នៅក្នុង Computer យើងបាន ឬក៏អាចយកទៅ​ ធ្វើជា​អ្វីផ្សេងដូចជាដាក់ក្នុង​ វេបសាយជាដើម។​ កម្មវិធីនេះងាយស្រួលអោយយើងអាចធ្វើការបំលែង​ icon បានយ៉ាងងាយស្រួល​ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនេះបាន​ តាមរយះ​Link ខាងក្រោមនេះ៖

ទាញយកនៅទីនេះ

Related posts

កម្មវិធី Cleaner ទាំង១០ ល្អបំផុតសម្រាប់ Android

Veasna WT

ទាញយកកម្មវិធី Download ដ៏ពេញនិយម IDM ជំនាន់ចុងក្រោយ

admin

ដំណោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាក់ទង​ Apple ID និង​ការ​ Format Disk សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ Mac

admin

បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖

You're currently offline