លេងពណ៏ Folder ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយ Folder Color 1.4.6 ថ្មី

0 2

លោកអ្នកប្រហែលជាធុនទ្រាន់ជាមួយពណ៏ Folder ដ៏ដែលៗ នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកហើយមែនទេ…? សម្រាប់អ្នកដែរមានឯកសារច្រើន និង Folder ច្រើនពិតជាពិបាកចាំ ឬស្វែងរក Folder ឯកសាររបស់អ្នកមិនខានឡើង ព្រោះពណ៏ Folder ដូចគ្នាធ្វើអោយពិបានកចំណាំ ហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹង លោកយកនូវកម្មវិធីតូចមួយដែរមានប្រយោជន៍ អាចអោយលោកអ្នក ងាយស្រួលចំណាំ និងស្វែរកបានលឿន ថែមទាំងធ្វើអោយកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកមានសភាពស្រស់ស្អាត ថែមទៀតផង។

Folder Color 1.4.6 គឺជាកម្មវិធី ផ្លាស់ប្ដូរពណ៏ Folder របស់លោកអ្នក ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្ដ ហើយក្នុង Versions ថ្មីនេះ ក៏បានបន្ថែមនូវ ពណ៏ជាច្រើន ដែរធ្វើអោយលោកអ្នកមិនធន់ទ្រាន់ជាមួយនឹងពណ៏ Folder ដ៏ដែលៗនោះទេ។ លោកអ្នកទាញធ្វើការទាញយកតតាមរយៈ link ខាងក្រោមនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ Windows.

ទាញយកសម្រាប់ | Windows Link1 | Link 2| Size: 1.7MB

បញ្ចាក់៖ សូមវាយពាក្យ”www.bagas31.com” ចូលក្នុងប្រអប់ Password

Comments
Loading...

You're currently offline