កម្មវិធីទាំង 5 ដែល​ធ្វើ​អោយ​កុំព្យូទ័រ​មាន​ល្បឿន​លឿន​ជាង​មុន (ឥតគិតថ្លៃ)

0 15

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ

កាលណាយើងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ កាន់​តែ​យូរៗ​ទៅ វាអាច​អោយ​មានឯកសារចាស់ៗ​ ឬក៏ទិន្នន័យ​មិន​សំខាន់​​ជាច្រើន (Error File, Dump File) ដែល​ផ្ទុក​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ ដែលធ្វើ​អោយ​ដើរយឺត​ ធ្វើ​អោយ មាន​ផល​​ប៉ះ​ពាល់​យ៉ាងខ្លាំង ហើយក៏ស៊ីទំហំផ្ទុកទិន្នន័យ អត់ប្រយោជន៍ផងដែរ។
Tools ទាំងនេះ នឹង​ធ្វើ​អោយ យើង​មាន​ភាព ងាយស្រួលជាងមុន ក្នុងការលុបឯកសារមិនបានការ ឯកសារបណ្ដោះអាសន្ន​របស់ បណ្ដាញ​រុករក​​ (Browser)​ និង ឯកសារក្នុងធុងសំរាម ដោយមិនបាច់ ពិបាកចូលរក លុប​នៅ​កន្លែង​​ផ្ទាល់​នោះ​ទេ​។ ​ ខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីសំរាប់សំអាត Windows ដែលជួយ​អោយកុំព្យូទ័រ​ដើរ​លឿន​ជាងមុន​ហើយ​ត្រូវ​បានគេដាក់អោយដោយឡូដដោយឥតគិតថ្លៃ។

1.កម្មវិធី CCleaner

ទាញយកនៅទីនេះ

2.កម្មវិធី Wise Disk Cleaner


ទាញយកនៅទីនេះ

3.កម្មវិធី Glary Ultities


ទាញយកនៅទីនេះ

4.កម្មវិធី Cleaning Master


ទាញយកនៅទីនេះ

5.កម្មវិធី System Ninja


ទាញយកនៅទីនេះ

*** អ្នកអាចជ្រើសរើស កម្មវិធីណាមួយក៏បានក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំងនេះ សូមកុំតំឡើងកម្មវិធីទាំងអស់ក្នុង កុំព្យូទ័រតែមួយ.។

ទាញយក

Comments
Loading...

You're currently offline