អ្នកជំនាញ Chang MAC Address យ៉ាងងាយស្រួលនឹងលឿនជាមួួយ TMAC V6.07

កម្មវិធី TMAC V6.07 ជាកម្មវិធីដែលអាចអោយអ្នកផ្លាស់ប្ដូរនូវ MAC Address នៅក្នុងកុំព្យូទរ័បានតាមចិត្ដនឹងឆាប់រហ័ស វាក៏អាច Restart Connection បានដោយស្វ័យប្រវត្ដិអាចជួយបង្កើនល្បឿន Internet ទៀតផល នៅពេលInternet មានភាពរអាក់រអួល។
ម៉្យាងទៀតសម្រាប់អ្នកដែរ ប្រើ Internet ដែលគេបានកំណត់ម៉ោងក្នុងការលេង Internet កម្មវិធីនេះអាចអោយ យើងលេង Internet នោះបានរហូតដោយមិនកំណត់ម៉ោង ដោយគ្រាន់តែ ធ្វើការប្ដូ MAC Address ប៉ុន្នោះ។


ទាញយក-Windows

Related posts

Dropbox បន្ថែមមុខងារថ្មីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែសម្រួលឯកសារបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើគេហទំព័រ

admin

មើលល្បឿនអ៊ិនធឺណេត Download & Upload នៅលើ Monitor Compuer

admin

ស្នៀតប្រើ Windows 10 យ៉ាង​ពិសេស និង​សម្ងាត់​បំផុត កម្រ​​មាន​អ្នក​ដឹង ដែល​អ្នក​អាច​ចាប់ផ្ដើម​ស្វែងយល់​ពេល​នេះ

admin

បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖

You're currently offline