របៀប ទាញយកឯកសារ ឬ រូបថត វីឌីអូរ ដែរបានបាត់យកមកវិញនៅ SD Card,Flash, HDD

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ

ជាទូទៅឯកសារទាំងអស់ យើងត្រូវបានរក្សារទុកនៅក្នុង Memory ទូរសព្ទ័ Flas ឬ ក្នុងកុំព្យូទ័រជាដើម ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ storage device មួួយចំនួន ប្រាកដជាមានបញ្ហា ជាមួយការបាត់ឯកសារមួយចំនួននៅក្នុង storage device ដោមិនដឹងខ្លួន ដូចជាមេរោគស៊ី ឬ ច្រលុមដៃលុប ឯកសារសំខាន់ដោចៃដន្យជាមិនខាន។

Image result for EaseUS-Data-Recovery-Wizard

ហើយថ្ងៃនេះដែរយើង សូមណែនាំនូវកម្មវិធីមួយដែរ អនុញ្ញាអោយលោកអ្នកទាញយកឯកសារដែរបានបាត់នោះយកមកវិញ ដែរកម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថា”EaseUS data recovery wizard” ដែរវាមានសមត្ថភាពអាចទាញយក File Document រូបថត វីឌីអូ បទចំរៀងជាដើម។

ហើយលោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនេះដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈ link ខាងក្រោម៖

ទាញយកនៅទីនេះ | Windows |17.4MB

សូមទស្សនាវីឌីអូរអនុវត្ដខាងក្រោម៖

នៅពេលលោកអ្នកតម្លើងរួចរាល់កម្មវិធីនេះមិនទាន់ Full នោះទេអ្នកត្រូវ Copy File Crack ចូលទៅក្នុង C/: Program File/Easeus រួច past file ជាកាស្រេច

ទាញយក

Comments
Loading...