រក្សា​វីដេអូ, រូបភាព​និង​ឯកសារ​ផ្សេង​ៗ​ជា​ការ​សម្ងាត់​បាន​ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ!

0 0

មនុស្សភាគច្រើន តែងមានការសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយយើងអាចរក្សាការ សម្ងាត់នេះ​ មិនឲ្យនរណា ម្នាក់ដឹង ដូចជារូបភាព ផ្ទាល់ខ្លួន, វីដេអូផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកសារផ្សេងៗ ជាដើម។ ហេតុនេះ ទើបយើងចង់ ណែនាំពីកម្មវិធីមួយ​ សម្រាប់រក្សា ទុករូបភាព, វីដេអូ និងឯកសារផ្សេងៗ ជាលក្ខណៈ ឯកជនបាន ដើម្បីកុំឲ្យអ្នក ផ្សេងឃើញ។

កម្មវិធីនេះឈ្មោះ Pocket Files ដែលមាន 2 ប្រភេទ ដោយ 1 ជាកម្មវិធីប្រភេទ Pro មាន មុខងារច្រើន និងអាចរក្សារូបភាព និងវីដេអូបាន ច្រើនជាង តែវាគិតថ្លៃ ប្រមាណ 2.99$ ដូចនេះ យើងអាចប្រើប្រាស់ 1 ប្រភេទទៀត ដែលអាចប្រើប្រាស់ បានឥត គិតថ្លៃ តែនៅមាន មុខងារមួយចំនួន មិនអាច ប្រើប្រាស់បាន ហើយយើងក៏អាច ប្រើប្រាស់បានស្រួល តាមតម្រូវការដែរ។ នៅពេលប្រើប្រាស់ អ្នកអាច Import ឬទាញយក រូបភាពមកដាក់ ក្នុងកម្មវិធីនេះ រួចអ្នកក៏អាច ដាក់ជាលេខសម្ងាត់ និងកំណត់សម្គាល់ ក្រយ៉ៅដៃបាន ដើម្បី រក្សាសុវត្ថិភាព មិនឲ្យអ្នកផ្សេង បើកបានក្រៅពី ម្ចាស់ផ្ទាល់ ទើបរូបភាព ដែលអ្នកបានដាក់ ចូលនោះ មានសុវត្ថិភាព។***ចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ iOS

ប្រសិនបើអ្នកមានការសម្ងាត់ ឬចង់ទុកដាក់រូបភាព ឬវីដេអូ ដែលមិនចង់ឲ្យ នរណាផ្សេងឃើញនោះ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ កម្មវិធីនេះបាន ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព បានល្អ ដោយគ្មានក្តីបារម្មណ៍ ថានឹងមានអ្នក ផ្សេងឃើញ។

ទាញយកសម្រាប់ | iOS

ប្រភពពី៖cambo-report.com

Comments
Loading...

You're currently offline