ទាញយកសៀវភៅ MikroTik សំរាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះ

ក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយដឹងពីការ Configure MikroTik Router និង Configure Option មួយចំនួននៅក្នុង MikroTik.

របៀបកំណង់អោយ MikroTik ទទូល IP DHCP ពី Modem ADSL for Access Internet
+IP – > Address
Address list : មិនចាំបាច់ Assign Ip Address ទៅអោយ Network WAN_ether1
= > IP – > DHCP Client – > ចុចលើសញ្ញាបូក New DHCP Client បង្ហា ញ
DHCP Tab

– Interface : WAN_ether1
– Tick Use Peer DNS
– Use Peer NTP
– Add Default Route
– Assign DNS Server or DNS ISP : 8.8.8.8 or 8.8.4.4
– Tick Allow Remote Requests

Allow Client Access Internet to WAN
Ip – > Firewall – > NA – > ចុចមលើបូក
General Tab
– Chain : srcnat
Action Tab
– Action : masquerade

ទាញយកសៀវភៅ | នៅទីនេះ

Related posts

ដំណោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាក់ទង​ Apple ID និង​ការ​ Format Disk សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ Mac

admin

មកទល់ពេលនេះ Bitcoin មានអាយុ 10 ឆ្នាំហើយ!

Veasna WT

របៀប​ប្រើ​ពុម្ពអក្សរ SKS សម្រាប់​ប្រើ​ជាមួយ Sony Vegas ឬ​កម្មវិធី​កាត់ត​វីដេអី​ណា​ដែល​មិន​ស្គាល់​ខ្មែរ​យូនីកូដ

admin

បញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោម៖

You're currently offline