ប្រតិទិន​បែប​ខ្មែរ ចិន​និង​សកល មាន​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​តែមួយ! សម្រាប់ iOS និង Andorid

0 3

ាទូទៅ មានកម្មវិធី ប្រតិទិនច្រើនបង្កើតឡើង ដោយកូនខ្មែរ តែភាគច្រើន ជាប្រតិទិនបែបខ្មែរ ដែលមានតែ ថ្ងៃខែខ្មែរ ដូចនេះអ្នក ដែលមានជាប់ខ្សែ ស្រឡាយចិន ក៏ចង់មើលថ្ងៃខែចិន នៅលើកម្មវិធី ប្រតិទិន នោះដែរ តែមិនទាន់មាន អ្នកបង្កើត ទើបមកដល់ ពេលថ្មីៗនេះ មានក្រុម អ្នកបង្កើត SOKBOU APP បានបង្កើតកម្មវិធី ប្រតិទិនដែល បង្ហាញជាថ្ងៃខែ ខ្មែរផង, ចិនផង និងសកល ផងក្នុងកម្មវិធីនេះ តែមួយ។

នេះកម្មវិធី Khmer Calendar – Classic ដែលបង្កើតឡើង ដោយស្នាដៃ កូនខ្មែរ ងាយស្រួល សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ជនជាតិខ្មែរ ទាញយកទៅ ប្រើប្រាស់លើ ស្មាតហ្វូន និងថេប្លេតបាន ដើម្បីងាយស្រួល មើលថ្ងៃ ខែជាខ្មែរ, ចិន និងសកល នៅលើតែម្តង ដូចទៅនឹងប្រតិទិន ក្រដាសដែល យើងដាក់ព្យួរ នៅផ្ទះអញ្ចឹង។

ទាញយកសម្រាប់ iOS | ទាញយកសម្រាប់ Android
របបៀបទាញយកកម្មវិធី៖

Comments
Loading...

You're currently offline