មកស្គាល់គេហទំព័រធំៗលើពិភពលោក អ្នកនឹងដឹងថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណា

0 5

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ

អ៊ិនធើណិតគឺជាកន្លែងដ័ធំមួយជាមាតិការយ៉ាងច្រើន និងគេហទំពររាប់ពាន់លានដែលបាននិងកំពុងវាយបញ្ចូលដោយមនុស្សផ្ទាល់ ។ ដោយសារតែគេហទំព័រចេះតែកើនឡើងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដូចនេះយើងពិបាកក្នុងការតាមដានណាស់ថាគេហទំព័រណាដែលមានមាតិការឬប្រភពធនធានល្អបំផុតនោះ ។

ដើម្បីជាភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា យើងបានចងក្រងនូវគេហទំព័រទាំងនេះឡើងដើម្បីអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្វែងរក និងដើម្បីជាប្រយោជន៍ផងដែរ ។ គេហទំព័រដែលយើងនឹងលើកយកមកនេះ ក៏មានរៀបចំតាមប្រភេទនីមួយៗផងដែរ ។

គេហទំព័រទាំងនេះសុទ្ធសឺងជាគេហទំព័រដែលល្បីៗបំផុតទូទាំងពិភពលោក និងមានមាតិការល្អៗ ដូចជាព័ត៌មាន ការកំសាន្ត ភាពយន្ត តន្រី បណ្តាញសង្គម និង មាតិការជាច្រើនទៀត៖

គេហទំព័រភាពយន្ត

Netflix

Netflix-1

Hulu

Hulu-2

Amazon Prime Instant Video

Prime Instant Video-3

Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes-4

IMDb

IMDB-5

YouTube Movies

YouTube Movies-6

ScreenRant

ScreenRant

Short of The Week

Short of The Week

Vimeo

Vimeo

គេហទំព័រចម្រៀង

Spotify

Spotify-18

SoundCloud

SoundCloud-17

Genius

The Best Websites on the Internet Genius

Mixcloud

The Best Websites on the Internet Mixcloud

គេហទំព័រព័ត៌មាន

The Conversation

The Conversation

Reddit

Reddit-16

Google News

Google-News-10

Quartz

Quartz

Hacker News

Hacker-News-11

FiveThirtyEight

FiveThirtyEight-9

Al Jazeera

Al-Jazeera-1

គេហទំព័រទំនិញ Online

Amazon

Amazon-2

Fat Wallet

Fat-Wallet-8

Etsy

Etsy-7

eBay

Ebay-6

Craigslist

Craigslist-5

Overstock

Overstock-14

ThinkGeek

ThinkGeek-19

Newegg

Newegg-13

ViaBox

Viabox-20

Canopy

Canopy.co-4

គេហទំព័រផលិតភាព

Gmail

Gmail

Google Drive

Google Drive

Microsoft Office Online

Office Online

IFTTT

IFTTT

Todoist

Todoist

Evernote
Evernote Screenshot

OneNote

Onenote

Google Keep

The Best Websites on the Internet Google Keep

RescueTime

RescueTime

Google Hangouts

Google Hangouts

Wolfram Alpha

Wolfram Alpha

Join.me

Join.me

UpWork

Upwork

Unroll.me

Unroll.me

គេហទំព័រសម្រាប់សិក្សា

TED

TED

Khan Academy

Khan Academy

Quora

The Best Websites on the Internet Quora

CreativeLive

CreativeLive

Coursera

Coursera

Lynda

Lynda

Duolingo

Duolingo

Open Culture

OpenCulture

Udemy

Udemy

LifeHacker

LifeHacker

Instructables

Instructables

Academic Earth

Academic Earth

MAKE

MAKE

StackOverflow

Stack Overflow

គេហទំព័របណ្តាញសង្គម

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

LinkedIn

LinkedIn

Instagram

Instagram

Pinterest

Pinterest

WhatsApp

Whatsapp

Meetup

Meetup

Imgur

Imgur

Tumblr

Tumblr

Buffer

Buffer

OkCupid

Ok Cupid

គេហទំព័រស្រាវជ្រាវ

Google

Google

TinEye

Tin Eye

Wikipedia

Wikipedia

Midomi

Midomi

គេហទំព័រឯកជនភាព Online

Tor

Tor

LastPass

LastPass

HaveIBeenPwned

haveibeenpwned

BleepingComputer.com

BleepingComputer

HideMyAss

HideMyAss

DuckDuckGo

DuckDuckGo

MyPermissions

MyPermissions

TOS;DR

TOSDR

JustDelete.me

JustDelete.me

គេហទំព័ររុករក

Instapaper

Instapaper

Pocket

Pocket

Google Translate

Google Translate

JustPaste.It

JustPaste.it

Mailinator

Mailinator

BugMeNot

BugmeNot

គេហទំព័រតំបន់

Google Maps

Google Maps

Yelp

Yelp

Living Social

Living Social

Foursquare

Foursquare

Groupon

Groupon

TripAdvisor

TripAdvisor

Zomato

Zomato

Weather Underground

Wunderground

គេហទំព័រអានសៀវភៅ

Project Gutenberg

Project Gutenberg

GoodReads

Goodreads

Audible

Audible

Blinkist

The Best Websites on the Internet Blinkist

Book Riot

Book Riot

Pixel of Ink

Pixel-of-Ink

What Should I Read Next?

Whathsould ireadnext

Hundred Zeros

Hundred-Zeros

WhichBook

Whichbook

គេហទំព័រហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យ

Mint (USA & Canada)

Mint

PayPal

Paypal

TransferWise

The Best Websites on the Internet Transferwise

Money Saving Expert

MoneySavingExpert

Google Finance

Google Finance

Expensify

Expensify

TaxAct (សម្រាប់ US)

TaxAct

គេហទំព័រ Software

MakeUseOf

MakeUseOf

AlternativeTo

The Best Websites on the Internet AlternativeTo 1

GitHub

Github

SourceForge

Sourceforge

គេហទំព័រផ្ទុកឯកសារ

Mega

mega

Dropbox

Dropbox

OneDrive

OneDrive

Google Drive

Google Drive

HighTail

highTail

Zamzar

ZamZar

Ge.tt

Ge.tt

 

ទាញយក

Comments
Loading...

You're currently offline