គេហទំព័រដែលមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា

0 8

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ

គេហទំព័រ ឬ Website នាពេលបច្ចុប្បន្នបាននិងកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាវិស័យនានាដទៃទៀត ។ គេហទំព័រ ក៏ជាប្រភពនៃ ព័ត៌មាន ចំណេះដឹង និងការកម្សាន្តផងដែរ ។ តើគេហទំព័រណាខ្លះដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង?

តាមរយៈ គេហទំព័រ Alexa បានបង្ហាញនៅស្ថិតិ គេហទំព័រដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេដូចខាងក្រោម៖
1. Youtube.com
2. Google.com
3. Khmerload.com
4. Google.com.kh
5. Kohsantepheapdaily.com.kh
6. Sabay.com.kh
7. Facebook.com
8. Freshnewsasia.com
9. Yahoo.com
10. Dap-news.com
11. Popular.com.kh
12. Blogspot.com
13. Todaysharing.com
14. Instagram.com
15. Wikipedia.org
16. Google.co.id
17. Khmer24.com
18. Bni.co.id
19. Klikbca.com
20. Fbcdn.net
21. Xnxx.com
22. Blogger.com
23. Livechatinc.com
24. Bri.co.id
25. Dkn.tv
26. Ask.com
27. WordPress.com
28. Cobalten.com
29. Amazon.com
30. Bankmandiri.co.id
31. Health.com.kh
32. Video4khmer35.com
33. Microsoft.com
34. Twitter.com
35. Kbn.news
36. Txxx.com
37. Softonic.com
38. Livescore.com
39. Xvideos.com
40. Popads.net
41. Aliexpress.com
42. Myway.com
43. Baidu.com
44. Live.com
45. Apple.com
46. Mediafire.com
47. Bongacams.com
48.Livejasmin.com
49. Pinterest.com
50. Phumikhmer.club
51. ច្រើនទៀត…
Source: Alexa.com

ទាញយក

Comments
Loading...

You're currently offline