លក្ខណៈពិសេសថ្មីចុងក្រោយរបស់ Instagram អាចកំណត់ថានរណាខ្លះអាចឃើញ Stories…

អ្នកប្រើប្រាស់ Instagram ជាញឹកញាប់ពួកគេតែងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាអោយមាន Followers កាន់តែច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។…

LG អាចនឹងចេញ Smartphone ដែលអាចបត់អេក្រង់បាននៅដើមឆ្នាំ 2019 នេះ!

មើលទៅ Smartphone ដែលអាចបត់អេក្រង់បានប្រៀបដូចជាឡានក្រុងអញ្ចឹង ព្រោះគ្រប់គ្នាកំពុងតែអន្ទះសាចង់អោយវាចេញពីក្រុមហ៊ុនណាមួយមក…

នេះគឺជា FlexPai ទូរស័ព្ទដំបូងគេបង្អស់ដែលអាចបត់អេក្រង់បាន…

Smartphone ដែលអាចបត់អេក្រង់បាន គឺជារឿងដែលសំខាន់មួយនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុបន្ន ។ ហើយក្រុមហ៊ុនដូចជា Samsung, LG និង Huawei…

Twitter កំពុងធ្វើតេស្តលក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយងាយស្រួលផ្លាស់ប្តូររវាង…

Twitter បាននិងកំពុងតែសាកល្បងទៅលើលក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយគឺ Shortcut ដែលអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើប្រាស់ ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងរហ័សរវាង Top Tweets…